Our Medical Team

Dr. Shraddha Pangeni

Team Lead

Dr. Mimansha Basnet

Team Co-lead

Dr. Saugat Chapagain

Lead Medical Officer

Dr. Niranjan KC

Medical Support LeadMedical Officers:

S.N. Full Name Medical College
1 Mimansha Basnet Manipal College of Medical Sciences
2 Saugat Chapagain Nobel Medical College
3 Niranjan KC Kathmandu Medical College And Teaching Hospital
4 Shraddha Pangeni Manipal College of Medical Sciences
5 Sushil Dahal Kathmandu University School of Medical Sciences
6 Ashru Neupane Lumbini Medical College
7 Kristina Shrestha College Of Medical Sciences
8 Prithul Manipal College of Medical Sciences
9 Shivani Singh Manipal College of Medical Sciences
10 Shreya Lakshami shah Nepal Medical College


Medical Support:

Id Name
1 Angila Kapre
2 Anish Kumar Regmi
3 Anjali Joshi
4 Anjila Shrestha
5 Ankita Chetry
6 Anu Gautam
7 Ashish Adhikari
8 Ashmita thapa
9 Asmita Karki
10 Avilasha Singh